Roger de Llúria 118, 3º2ª 08037 Barcelona     +34 934 154 044
ES | CA | EN
Logo Facebook AdeasHR Logo Instagram AdeasHR Logo LinkedIn AdeasHR Logo Twitter AdeasHR Logo Youtube AdeasHR Logo GooglePlus AdeasHR
banner ofertas de empleo AdeasHR

ofertas de empleo


Barcelona

tècnic de selecció

Localització: Barcelona Un dels hospitals del centre de Barcelona necessita incorporar de forma indefinida, un/a TÈCNIC/A DE SELECCIÓ

Es responsabilitzarà de:

 • Dissenyar i planificar el procés de SELECCIÓ de posicions temporals i permanents.
 • Realitzar la definició de PERFILS PROFESSIONALS.
 • Realitzar el RECLUTAMENT dels processos de selecció. Disseny del procés i les fonts més adequades per la cerca de CANDIDATURES. Difusió de la convocatòria.
 • Realitzar el PROCÉS DE SELECCIÓ en les fases de cribatge de CV, ENTREVISTES, avaluació COMPETÈNCIES i coneixements, utilitzant els instruments necessaris.
 • Realitzar ENTREVISTES d’aprofundiment, avaluar resultats d’eines psicomètriques, dur a terme dinàmiques de grup i altres tècniques selectives.
 • Elaboració d’INFORMES.
 • Participar en processos de definició de lloc de treball i avaluació.
 • Coordinar-se amb l’àmbit d’acollida.
 • Mantenir el contacte amb proveïdors i avaluar el servei prestat.
 • Realitzar MEMÒRIES D'ACTIVITAT.
 • Col·laborar amb les àrees de FORMACIÓ i desenvolupament.

Requisits indispensables:

 • Grau / Llicenciatura en PSICOLOGIA
 • Domini d'eines ofimàtiques a nivell d’usuari (word, excel, powerpoint).
 • Experiència en disseny i desenvolupament de PROCESSOS DE SELECCIÓ mínim de 10 anys.
 • Experiència en disseny d’instruments d’AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES i coneixements.
 • Domini del català i el castellà.

Aspectes a valorar:

 • Formació de Postgrau en l’àmbit dels RECURSOS HUMANS.
 • Formació en metodologies de SELECCIÓ i AVALUACIÓ de COMPETÈNCIES i CONEIXEMENTS.
 • Experiència en CONSULTORIA DE SELECCIÓ.
 • Coneixements de TÈCNIQUES DE SELECCIÓ relacionades amb processos massius.
 • Coneixement d’eines on-line de RECLUTAMENT i SELECCIÓ
 • Formació en paquet Office 97-2003/2007 (Excel, word i outlook)
 • Coneixements d’access.
 • Coneixements de l’anglès tant a nivell oral com escrit per a poder realitzar ENTREVISTES.

Incorporació immediata.

Es podrà fer prova de coneixements i entrevista


Foto consultor AdeasHR

Teresa Polo

Recruitment Consultant
Compartir Oferta!

escríbenos


Madrid
Av. América - Martínez Villergas 49,
Edificio V, 1ª planta - 28027 Madrid
+34 910 477 699
Barcelona
Roger de Llúria 118, 3º2ª
08037 Barcelona
+34 934 154 044

nuestras oficinas


Madrid
Av. América - Martínez Villergas 49,
Edificio V, 1ª planta - 28027 Madrid
+34 910 477 699
Barcelona
Roger de Llúria 118, 3º2ª
08037 Barcelona
+34 934 154 044